SAP MM (Anyaggazdálkodás) táblák - Materials Management tables | SAPtippek.hu - Iránytű az SAP világában
SAPtippek logo2


SAPtippek a Facebookon is!
Mivel sokak számára már szinte kizárólag a FB az egyetlen hírforrás, ezért a SAPtippeket egy ideje már ott is elérhetitek, mégpedig a 
http://www.facebook.com/SAPtippek címen.
Csatlakozzatok az oldalhoz, ha tetszenek az ott megjelent cikkek, rövidhírek, akár kommentelhettek is! 
Találkozzunk a Facebookon!...Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Material Master Data
Anyagtörzs
MM tábla MM tábla angol megnevezése MM tábla magyar megnevezése
T156 Movement Type Mozgásnem
MVKE Sales Data for Material Értékesítési adatok anyag szerint
MVER Material Consumption Anyagfelhasználások
MTQSS Material master view: QM Data Anyagtörzs: Minőségbiztosítás adatai
MOFF Outstanding Material Master Records Még nyitott anyagtörzsek
MLGT Material Data for Each Storage Type Anyagadatok raktártípusonként
MLGN Material Data for Each Warehouse Number Anyagadatok raktárszámonként
MLAN Tax Classification for Material Adóbesorolás anyag szerint
MEAN International Article Numbers (EANs) for Material Az anyag európai cikkszámai (EAN számok)
MDTB MRP Table Diszpozíciótábla (MRP)
MDKP Header Data for MRP Document Diszpozíció-bizonylat fejadatai (MRP)
MCHP Batch Record for a Batch Sarzsnapló sarzshoz
MCHBH Batch Stocks: History Sarzskészletek - történet
MCHB Batch Stocks Sarzskészletek
MCHA Batches Sarzsok
MCH1 Batches (if Batch Management Cross-Plant) Sarzsok (ha a sarzskezelés gyárakat átfogó)
MBEW Material Valuation Anyag értékelése
MAST Material to BOM Link Anyag - darabjegyzék kapcsolat
MARM Units of Measure for Material Mennyiségi egységek anyag szerint
MARC Plant Data for Material Gyári adatok anyag szerint
MARA General Material Data Általános anyagadatok
MAPR Material Index for Forecast Anyagindex prognózishoz
MAKT Material Descriptions Anyag rövid szövegei
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Inventory Management Készletvezetés
MM tábla MM tábla angol megnevezése MM tábla magyar megnevezése
MSPR Project Stock Projektkészlet
MSKA Sales Order Stock Vevői rendelés készlete
MKOL Special Stocks from Vendor Szállítók speciális készletei
MDUB Index for Stock Transport Orders for Material Olvasási nézet az UB-rendelésekre
a rendelések leolvasásához
MARD Storage Location Data for Material Raktárhely-adatok anyag szerint
ISEG Physical Inventory Document Items Leltárbizonylat tételei
IKPF Header: Physical Inventory Document Leltárbizonylat bizonylatfej
EKUB Index for Stock Transport Orders for Material Áttárolásmegrendelések indexe anyag szerint
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Purchase order Beszerzési megrendelés
MM tábla MM tábla angol megnevezése MM tábla magyar megnevezése
T161 Purchasing Document Types Beszerzési bizonylatok fajtái
S012 Purchasing Beszerzés
EKPO Purchasing Document Item Beszerzési bizonylat-tétel
EKKO Purchasing Document Header Beszerzési bizonylat-fej
EKKN Account Assignment in Purchasing Document Kontírozás a beszerzési bizonylatban
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Purchasing Beszerzés
MM tábla MM tábla angol megnevezése MM tábla magyar megnevezése
T161T Texts for Purchasing Document Types Szövegek beszerzési bizonylattípusonként
RESB Reservation/dependent requirements Foglalás/másodlagos szükséglet
PROP Forecast parameters Prognózisparaméterek
PGMI Product Group/Member Allocation Termékcsoport/összetevő hozzárendelése
MPRP Forecast Profiles Prognózis profilok
EKET Scheduling Agreement Schedule Lines Szállítási terv ütemezése
EKBE History per Purchasing Document Történet beszerzési bizonylatonként
EKAB Release Documentation Lehívás dokumentációja
EBKN Purchase Requisition Account Assignment Beszerzési igény kontírozás
EBAN Purchase Requisition Beszerzési igény
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Purchasing - Goods receipt Beszerzés -Árubeérkezés
MM tábla MM tábla angol megnevezése MM tábla magyar megnevezése
MSEG Document Segment: Material Bizonylatszegmens: anyag
MKPF Header: Material Document Anyagbizonylat: bizonylatfej
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Purchasing Info Record Beszerzési Inforekord
MM tábla MM tábla angol megnevezése MM tábla magyar megnevezése
T024 Purchasing Groups Beszerzési csoportok
T023 Material Groups Anyagcsoportok
RKPF Document Header: Reservation Foglalás bizonylatfej
EINE Purchasing Info Record: Purchasing Organization Data Beszerzési inforekord -
beszerzési szervezeti adatok
EINA Purchasing Info Record: General Data Beszerzési inforekord -
általános adatok
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Purchasing Information System Beszerzési információs rendszer
MM tábla MM tábla angol megnevezése MM tábla magyar megnevezése
S013 PURCHIS: Statistics for Vendor Evaluation EKS: statisztika szállítóminősítéshez
S011 PURCHIS: Purchasing Group Statistics EKS: beszerzőcsoportok statisztikája
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Vendor Master Data Szállítói törzsadat
MM tábla MM tábla angol megnevezése MM tábla magyar megnevezése
LFM2 Vendor Master Record: Purchasing Data Szállítói törzs: beszerzési adatok
LFM1 Vendor master record purchasing organization data Szállítótörzs
(beszerzési szervezet adatok)
LFBK Vendor Master (Bank Details) Szállítótörzs (bankkapcsolatok)
LFB5 Vendor master (Dunning Data) Szállítótörzs (felszólítási adatok)
LFB1 Vendor Master (Company Code) Szállítótörzs (vállalat)
LFA1 Vendor Master (General Section) Szállítótörzs (általános rész)